מחשבים הערכת מחיר סופית בארץ, דוגמא 4 – משלוח אקספרס

You do not have access to this note.